Vårdnad & Umgängesrätt

Inte helt utan grund tänkte jag dela med mig utav mina erfarenheter av det rättsliga systemet då det rör umgänge och vårdnad om barn.

Mina egna erfarenheter
När Wayne och jag separerade flyttade han direkt in till en annan kvinna. Det gjorde han efter en veckas separation och det stod mig ganska klart väldigt fort att han inte ämnade skaffa eget boende till sig själv och våra två söner som han och jag hade pratat om. Vi kom överens om ett umgänge men efter att han inte skött vår överenskommelse bokades det tid på familjerätten för ett samarbetssamtal. Vi gick dit och kom överens om umgänge och vi fick det även på papper.
de enstaka första gångerna gick det bra med hämtning och lämning men kort därpå börjades det misskötas igen. Han kunde ringa mig tio minuter innan hämtning på dagis och säga att han inte kunde hämta dem eftersom han inte hade bensinpengar och vägrade åka buss. Jag var på jobb i Malmö och kunde inte ta mig hem vidare snabbt med bussarna så min mamma fick springa dit och hämta killarna. Sådana upprepade saker gjorde att jag bestämde att ta saken vidare och stämde honom på hela vårdnaden. Tingsrätten begärde en vårdnadsutredning utav socialförvaltningen och de besökte både mig och Wayne och såg hur vi hade det hemma hos oss. Wayne hade inte boat alls för pojkarna och det fanns inga tecken på att de ens hade nånstans att vara där. Det visade sig att våra två gemensamma söner sov i sängen mellan han och flickvännen. Sådana saker retade gallfeber på mig, att de inte ens kunde få egna sovplatser. Men nåja. Petitesser, antar jag.
Vi gick upp i rätten några gånger och det var ingen trevlig historia. Mina söner var lyckligt ovetande om hela historien och kommer få ta del av den när de blir äldre då jag sparat alla handlingar.
Wayne gav upp pojkarna till slut och jag vann hela vårdnaden. Han gav även upp all umgängesrätt. Allt detta finns att läsa på mina tidigare bloggar (http://missmaddis.blogg.se och http://missmaddis.blogg.se/secrets )

Här är grejen – något som många har missuppfattat är skillnaden mellan vårdnad och umgängesrätt. Det är INTE samma sak. För mig är det ganska uppenbart och självförklarande:
Vårdnad – Vård – Omvårdnad etc
Umgängesrätt – Umgänge – att Umgås.

Låt mig utveckla dessa två:

VÅRDNAD
Med vårdnad menas det rättsliga ansvaret för ett barn.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda.
Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.
I vårdnaden ingår också att ha uppsikt över barnet eller vidta andra lämpliga åtgärder så att barnet inte orsakar skada för någon annan.

UMGÄNGESRÄTT
Föräldrabalkens regler bygger på tanken att barn har behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna även om föräldrarna inte lever tillsammans. Det innebär dock inte att det alltid är bäst för barnet att umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgängesfrågan måste alltid prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.
Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § första stycket FB). Umgänget anses i första hand vara till för barnet och det är barnets behov och intressen som är avgörande.
Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § andra stycket FB).
[…]Hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad. För små barn är det särskilt viktigt att träffa den andre föräldern enligt principen ofta och under kortare perioder. Barnet kan då bevara minnesbilden av umgängesföräldern och separationen från boföräldern blir mindre påfrestande.
Man bör tänka på barnets anknytning till umgängesföräldern. Särskilt för små barn är det viktigt att ha en god känslomässig anknytning till umgängesföräldern, så att barnets trygghetskänsla inte blir störd vid umgänget.
Befarar man att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet skall till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där det missbrukas alkohol eller narkotika.
En viktig faktor är också föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar alltför stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Man måste då väga barnets behov och intresse av umgänge mot dess behov av trygga uppväxtförhållanden.

Källa: http://www.famratt.com/

Om man som två föräldrar till ett barn inte kommer överens av någon anledning eller känner någon form av obehag så bör man sköta det på ett snyggt sätt – FÖR ALLA PARTER. För moderns skull, för faderns skull men främst för barnets skull. Om någon av föräldrarna känner någon form av otrygghet så känner barnet av det med.
För mig är det ganska uppenbart att man inte väljer att sköta det så enkelt  & smidigt som möjligt utan hellre så bra som möjligt. Det enkla sättet är inte alltid det bästa sättet. Jag personligen vill gärna sköta saker på rätt sätt. Via en myndighet med utomstående och opartiska människor omkring som kan dokumentera och upprätthålla både lag och överenskommelser.Det lämnar inte mycket rum för missförstånd eller förtal. DET är för mig trygghet. Och hur gör man det? Jo, via familjerätten.

Vad är familjerätten?
Familjerätt
är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmynderskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Familjer%C3%A4tt

Och om man då tittar på min kommuns hemsida kan man läsa lite om vad de erbjuder.
Utdrag ur deras hemsida:

”Du kan vända dig till socialtjänsten om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området. Det gäller oftast frågor kring vårdnad och umgänge med barn, men kan också handla om faderskapsfrågor och adoptioner.”

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov.De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget skall utformas. Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den föräldern som det inte bor hos.Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse, måste domstol fatta beslut i frågan. Även i vårdnads- och boendetvister utför socialtjänsten umgängesutredningar på domstolens begäran.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna skall nå en överenskommelse i vårdnad/boende- och umgängesfrågorna och bättre kunna samarbeta om barnen.Socialtjänsten kan erbjuda sådana samtal i samband med skilsmässa eller separation. Domstol kan också besluta om att samarbetssamtal skall genomföras. Även dessa samtal sker vid socialtjänsten på uppdrag av domstol.I Staffanstorp sker samtalen under socialtjänstsekretess, vilket innebär att det samtalsledarna fått reda på under samtalen, kan komma att användas även i vårdnad/boende- och umgängesutredningen om parterna inte lyckas nå en överenskommelse.

Enligt min personliga åsikt är detta ett fenomenalt verktyg för föräldrar som inte kan komma överens själva. Det ger mer trygghet och stabilitet att veta att det sköts på RÄTT sätt. Det är det mest ansvarsfulla beslut jag som förälder kan ta att se till att saker och ting sköts såhär. Trygghet och stabilitet, för alla parter. För så som jag mår, mår oftast min dotter och självklart vill jag inte att hon känner av att mamma är orolig på något sätt – kan jag undvika det så gör jag det.

Om man känner att man behöver ett samarbetssamtal med kommunen och den andre föräldern så ringer man till kommunens växel (i min kommun: 046-251100) och ber att få tala med familjerätten. Jag har gjort det många gånger, ringt till de dvs. Man förklarar sin situation och ber om ett möte. Sen bokas det in och en tid skickas även till den andre föräldern. Detta vet jag av erfarenhet eftersom jag har gjort det innan. Såhär går det till. Det är inte alls krångligt. Alla kommuner erbjuder denna hjälpen och detta stödet. Man har RÄTT till ett samarbetssamtal.
Om det sedan fortfarande inte går att lösa någonting på familjerätten så är nästa steg Domstol.

Så tycker jag att saker och ting bör skötas om det går så långt.
Visst var det enkelt att förstå :)

Du gillar kanske också...

4 svar

 1. Anna skriver:

  Hej och tack för ditt inlägg! Även om jag logiskt redan vet
  allt det där, så var det bra att få det svart på vitt på ett enkelt
  sätt, eftersom jag är mitt upp i en för mej fullkomligt onödig
  vårnadstvist med mitt barns pappa. Jag har utav olika anledningar
  ensam vårdnad och jag vägrar honom inte på något sätt umgänget,
  även om jag anser att det måste ske utifrån vårat barns bästa och
  tyvärr så ser han nog mer till sitt eget välbefinnande och använder
  rättsystemet för att hämnas på mej, för bara gud vet
  vad…

 2. Jessica skriver:

  Känns som någon kommer ge dig sura miner nu ;) . Men jag håller med, är man oförmögen att tillsammans ta bra beslut som båda blir nöjda med så är detta helt fantastiskt egentligen att bli erbjuden. Proffsig opartisk hjälp. Och det är inte svårare än ett samtal bort. Så personligen förstås jag inte varför inte Martin tar den möjligheten, vad är han rädd för? Att dom ska anse honom olämplig?

 3. Linda skriver:

  Jag tycket att den sektionen där det tas upp att den med umgängesrätt bör träffa barnet hellre kortare stunder och ofta för att umgänget inte ska bli otäckt för barnet är det viktigaste. Förälder eller okänd, det är i relationen (som måste byggas upp) som barnet är tryggt.
  Skulle jag ha ett barn skulle inget i världen kunna hålla mig från mitt barn, från den sekunden det föddes skulle jag vara där!

 4. missmaddis skriver:

  Word, mina vänner… Word.
  :laugh:

Har du nån tanke? En åsikt? Lämna en kommentar så blir jag glad!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.